EN

וְכִי יָמוּךְ אָחִיךָ וּמָטָה יָדוֹ עִמָּךְ וְהֶחֱזַקְתָּ בּוֹ

מחזקים את

תושבי הר ברכה.

בהר ברכה יש אנשים נפלאים.
כמו בכל אוכלוסייה, גם כאן ישנן משפחות עם קשיים וצרכים מורכבים
כמו גם משימות חיוביות המחייבות את החוסן של כולנו.

עמותת אנשי ההר

 הוקמה ברוח ישיבת הר ברכה
ונועדה לחזק את אוכלוסיית היישוב ולקדם אותה.

פעילות העמותה

אלו התחומים המרכזיים בהם העמותה מעורבת:

סיוע כלכלי למשפחות רווחה ומשפחות שנקלעו לקשיים כספיים

חיזוק הרוח והפצת תורה על פי השקפת ישיבת הר ברכה

חיזוק ההתיישבות באזור ע"י בניית מוסדות ופרויקטים למגורים

תרומה לפיתוח ההון האנושי ע"י עידוד יוזמות, מתן מלגות וקידום תחומי החינוך והמדע

מצוות הצדקה היא מן המצוות הגדולות שבתורה, ואמרו עליה חכמים: "שקולה צדקה כנגד כל המצוות" (ב"ב ט, א). והנותן צדקה מתדבק במידתו של הקב"ה שמחייה ומפרנס את ברואיו. וכיוון שהצדקה מוסיפה חיים לעולם לכן היא מצילה מן המיתה, שנאמר: "וּצְדָקָה תַּצִּיל מִמָּוֶת" (משלי י, ב).

מצוות הצדקה אינה רשות אלא חובה שהתורה מטילה על כל יחיד ועל החברה בכללותה. ועניינה, לעזור ולתמוך בחולים וזקנים, יתומים ואלמנות, שאינם יכולים לקיים את עצמם.

מגמתה של הצדקה לסייע לקיומם של אחינו בדרך מכובדת. ולכן המעלה הגדולה ביותר של הצדקה, היא לסייע לעני לעמוד על רגליו בכוחות עצמו, כך שלא יצטרך יותר לבקש צדקה, שנאמר (ויקרא כה, לה): "וְכִי יָמוּךְ אָחִיךָ וּמָטָה יָדוֹ עִמָּךְ וְהֶחֱזַקְתָּ בּוֹ". למשל, העוזר לעני למצוא עבודה מסודרת או שהוא דואג שילמד מקצוע שיוכל אח"כ להתפרנס ממנו בכבוד, מקיים את מצוות הצדקה באופן המעולה ביותר, מפני שזו הדרך המכובדת והיעילה ביותר להוציא את העני ממעגל העוני.

וכאשר אין אפשרות לעזור לעני לעמוד על רגליו בכוחות עצמו, או מפני שאין בכוחנו למצוא לו עבודה או ללמדו מקצוע, או שהעני חולה ואינו מסוגל לעבוד, אזי המצווה לדאוג לקיומו. וככל שנותנים לו את העזרה בדרך מכובדת יותר, כך הצדקה מעולה יותר.

(פניני הלכה)

על העמותה

מידע כללי

0%
כל ההכנסות - לפעילות העמותה

השאירו לנו פניה