אנשי עירנו קודמים.

מחזקים את

תושבי הר ברכה.

בהר ברכה יש אנשים נפלאים.
כמו בכל אוכלוסייה, גם כאן ישנן משפחות עם קשיים וצרכים מורכבים
כמו גם משימות חיוביות המחייבות את החוסן של כולנו.

עמותת אנשי ההר

 הוקמה ברוח ישיבת הר ברכה
ונועדה לחזק את אוכלוסיית היישוב ולקדם אותה.

פעילות העמותה

אלו התחומים המרכזיים בהם העמותה מעורבת:

סיוע כלכלי למשפחות רווחה ומשפחות שנקלעו לקשיים כספיים

חיזוק הרוח והפצת תורה על פי השקפת ישיבת הר ברכה

חיזוק ההתיישבות באזור ע"י בניית מוסדות ופרויקטים למגורים

תרומה לפיתוח ההון האנושי ע"י עידוד יוזמות, מתן מלגות וקידום תחומי החינוך והמדע

על העמותה

מידע כללי

0%
כל ההכנסות - לפעילות העמותה

השאירו לנו פניה